Info og priser

Kære besøgende
Priser er mange ting.
Ved nogle arrangementer er det time-prisen, der gør sig gældende.
Ved andre er det en fast, samlet pris
Men hvis du har en hel speciel efterspørgsel eller et lidt anderledes arrangement,
så ring eller skriv endelig, så jeg kan gi’ dig det helt rigtige pris-tilbud.

Her er så de faste takster:
”Dinner-, Piano og dansemusik – 800 kr. pr. time
(Inkluderer et 20 -30 minutters underholdningsindslag med solo-optræden).

Edith Piaf forestilling “En aften med spurven”.
2 x 50 minutter, kr. 5500 + transport.

Solo-optræden med sang og musik – 20-40 min.
Weekend: 3000 kr. + transport.
Hverdage: 1500 kr. + transport.

“Syng- med arrangement”
Jeg arrangerer gerne sang-aftener med fællessang,
hvor alle kan være med. Det kan være højskolesange, viser, pop, eller også en god blanding af det hele.
Kun hverdage : 2500 kr. + kørsel

Ring eller skriv gerne for et uforbindende tilbud:
30 62 56 01
mail@dorissommerlund.dk